Gudstjenester

- hvor intet andet er angivet, er prædikanten Kirsten Schmidt

Maj 2018
6. maj - femte søndag efter påske
Konfirmation kl. 11
10. maj - Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste kl. 10
13. maj - sjette søndag efter påske
Gudstjeneste kl. 14.30 v/ Hanne Mejlhede
20. maj - pinsedag
Gudstjeneste kl. 10 med trompetspil
21. maj - anden pinsedag
Pilgrimsvandring kl. 10
27. maj - trinitatis søndag
Gudstjeneste kl. 10
Juni 2018
3. juni - første søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10 med folkedansens spillemænde - bagefter Åben Ø kaffe
10. juni - anden søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
17. juni - tredie søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
24. juni - fjerde søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
30. juni
Lørdagsdåb kl. 11
Juli 2018
1. juli - femte søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
Elnebjergcentret
Gudstjenesterne på Elnebjerg er indstillet indtil videre pga manglende tilslutning
Hvis der kommer en henvendelse, tilbyder vi Elnebjergs beboere transport til kirken. Det samme, hvis der kommer en anden henvendelse fra gangbesværede kirkegængere på øen uden transportmulighed, men man skal selv kunne gå til og fra en bil.