Gudstjenester

- hvor intet andet er angivet, er prædikanten Kirsten Schmidt

September 2018
1. september
Pilgrimsandagt kl. 15.30
2. september - fjortende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
9. september - femtende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
16. september - sekstende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 11 med Disneysange
23. september - syttende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 10
30. september - attende søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste med frokost kl. 11
Oktober 2018
7. oktober - nittende søndag efter trinitatis
Aftensang kl. 19.30
14. oktober- tyvende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 14 v/ Steen Nehrkorn Nielsen
21. oktober- enogtyvende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 14
28. oktober- toogtyvende søndag efter trinitatis
Gudstjeneste kl. 14 v/ Lisbeth Thomsen
November 2018
4. november - allehelgensdag
Gudstjeneste kl. 10