Vejkirker

Her kan du downloade vejkirkebrochurerne. Der findes en for Jylland og en for Øerne.

Links


På følgende hjemmeside kan du læse mere om vejkirkerne:


Vejkirke-ordningen

Vejkirker 2014

Begrebet "vejkirke" stammer fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde vejfarende indenfor, specielt i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, som regel med frivillige "kirkeværter" og ofte også med servering af the, kaffe eller juice, ligesom der nogle steder holdes faste andagter i ugens løb.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede veje, eller hvis den er i en by. Derfor taler man om "vejkirker og andre åbne kirker".

Mange kirker i Danmark har en lang tradition for at være åbne i dagtimerne.

Der er i alt 431 kirker med i 2018-brochurerne fordelt udover hele landet. Brochurerne findes som sædvanlig i 2 udgaver: én for Jylland med 217 kirker og én for øerne (Sjælland, Fyn og de øvrige øer) med 214 kirker.

Du kan downloade og læse brochurerne ved at klikke på linksene til højre.